δώσε κάτι κυρία

Εάν θέλετε να διαβάζετε περισσότερο και ποιοτικότερο «ΚΟΛΟΧΑΡΤΟΝ» και έχετε paypal, στείλτε μας κανένα δίφραγκο ή ό,τι έχετε ευχαρίστηση τέλος πάντων εδώ ή στείλτε μας ένα mail στη διεύθυνση micalefgeorge@gmail.com για να σας δώσουμε πληροφορίες για δωρεά χωρίς καμιά παρακράτηση. Ευχαριστούμε όπως και να ‘χει!